Nyheder i TrainingPeaks

29. august 2017 13:11 , af Mette Riis-Petersen

Vi arbejder hele tiden på at forbedre os og dermed give jer medlemmer den bedste træning, den bedste service og de bedste muligheder for at udvikle jer.

Gennem de sidste par måneder har vi arbejdet på, at indlejre Hechmanns programmer i TrainingPeaks (TP), så det bliver lettere for jer at bruge de til tider lidt komplicerede træningspas.

I vil opleve, at der i øjeblikket i alle grundprogrammer står to beskrivelser af træningen for lørdage og søndage, ligesom der vil være blå kasser på træningspassene, hvis man ser det online (ikke på app-versionen). Kasserne er en måde at bygge træningen op på, så den kan sendes til dit Garmin-løbeur, og du slipper for at huske, hvad du skal – uret bipper for dig, når du skal noget nyt. (se hvordan du gør det under ”Træningsguides” – ”Guide til TrainingPeaks”)

Hvad kræver det at få træningen på uret?

Alle kan fortsat løbe efter Hechmanns grundtræningsprogrammer, det er der overhovedet ikke ændret på, og vi håber, at I fortsat er rigtig glade for den træning, Claus bygger op til jer.

At vi fremover bygger programmene op, så de kan sendes til dit træningsur, er en udvidet service til de medlemmer, der har et af de nye Garmin-ure, der kan hente IQ-app´en TrainingPeaks. Vi skal gøre opmærksom på, at Hechmann Running (HR) ikke på nogen måde har indflydelse på, hvilke ure der kan hente funktionen, ligesom HR heller ikke har indflydelse på, hvem TP ønsker at samarbejde med.

Opret dine egne træningszoner i TP:

Du kan selv sætte dine 9 træningszoner ind i TP, hvis du kender dem efter at have fået foretaget en professionel Hechmann løbetest eller har lavet 10-minutter- og time-testen og beregnet resultaterne i Hechmann løberegneren.

Du opretter dine egne træningszoner, når du er logget ind på TP og klikker på dit navn i øverste højre hjørne. Vælg muligheden "Settings" - så kommer du ind på din profil. I venstre kolonne, i den tonede del, har du muligheden "Zoner" - klik på den.

Du kan nu selv oprette dine 9 træningszoner - du kan omdøbe dem så de hedder jogging/restitution, Ae1 osv. (du skal tilføje to ekstra zoner)

Du kan vælge om du vil oprette zonerne i puls eller tempo. Du skal ikke vælge at lave en auto kalkulation, men manuelt indtaste dem.

Når du har oprettet dine egne zoner, kan du få de rette træningstempi sendt til dit Garmin-løbeur.

Standard vs. Individuel tilpasning:

Vælger du at sende træningen til dit løbeur, kan du opleve, at dine løbetempi er enten hurtigere eller langsommere, end du egentlig er testet til og selv har tastet ind i TP.

For at ramme så mange medlemmers løbetempi som muligt, har Claus lagt en standard %-beregning af AT i programmet. Rammer det ikke dit tempo, kan du selv redigere i træningspasset, så du får dine egne tempi i uret.

Dette gør du ved at logge ind i TP online. Du skal vælge at gå i kalenderen og klikke på den pågældende træning der skal ændres. Herefter klikker du på de blå kasser øverst på træningsbeskrivelsen. Nu kan du redigere i intensiteten (%-angivelsen), så den rammer det pace, du selv har tastet ind i TP (se ovenfor).

Rigtig god fornøjelse og god træning

Claus og Mette